Jobba som läkare i Sverige

Vem?

Svensk sjukvård har ett stort behov av läkare, sjuksköterskor, tandläkare, psykiatriker, fysioterapeuter, faramceuter och ytterligare 15 legitiomationsyrken.

Varför?

Sverige är känt för hög livskvalitet, balans mellan jobb och fritid, och ett barn- och familjevänligt samhälle. Det finns goda chanser till arbete i stora och små städer, samt landsbygden.

Hur?

För att arbeta inom svensk vård behöver du ansöka om legitimation från Socialstyrelsen. Lär dig mer i guiden nedan.

Steg för steg

För läkare med utbildning från ett land utanför EU / EES

Byråkrati

Få din utbildning granskad

Det första steget är att kontakta Socialstyrelsen. Du behöver översätta ditt examensbevis och andra handlingar, till svenska eller engelska, och skicka in dem enligt instruktionerna.

w
Jobba hårt

Lär dig svenska

För att få din ansökan om din legitimation godkänd behöver du bland annat bevisa att du har språkfärdigheter på nivå C1 enligt GERS (gemensam europeisk referensram för språk) nivåskala. Hur lång tid det tar att lära sig svenska beror på flera faktorer. Till exempel hur stora skillnader det är mellan ditt modersmål och svenska, vilka andra språk du kan, hur mycket tid du kan lägga ned på studier och läxor, och din motivation. En tumregel är att du behöver 400-500 lärarledda timmar undervisning och ungefär lika mycket för läxor och repetition. Det är därför klokt att börja lära sig svenska så tidigt som möjligt.

Visa vad du kan

Validera dina färdigheter i svenska

Du måste ha godkänt betyg eller resultat i något av följande tre alternativ:

  • svenska 3 eller svenska som andraspråk 3 vid Komvux (gymnasial vuxenutbildning)
  • svenska på nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS), till exempel PYS.
  • kurs eller prov som ger behörighet till högskolestudier, till exempel TISUS.
l
Visa att du kan ännu mer

Gör kunskapsprovet

Om du är utbildad utanför EU/EES måste du bevisa dina ämneskunskaper inom medicin genom att göra ett prov. Provet har två delar, en teoretisk och en praktisk. Provet är på svenska och kräver mycket goda kunskaper i medicinsk svenska.

Tillbaka till skolbänken

Gå en kurs i svenska författningar

Det här är en kurs som ger dig en introduktion till lagar och regler inom svensk vård. Kursen arrangeras av Umeå universitet och är på distans, vilket innebär att du kan göra den online, var än i världen du befinner dig. Kursen är på svenska.

Nästan på riktigt

Gör praktisk tjänstgöring

Din praktik i vården är en möjlighet för dig att lära dig mer om hur det fungerar i svensk vård, och också visa upp din kompetens i praktiken. Du behöver hitta praktikplatsen själv, och du kommer inte att få lön.

i
Mer byråkrati

Skicka in din ansökan

Var noga med att skicka in alla papper som Socialstyrelsen behöver, och att du betalar ansökningsavgiften. Det brukar ta ungefär två veckor innan din ansökan blir godkänd.

Börja jobba!

Äntligen

Det finns många och goda chanser till jobb svensk vård, och du kommer snart att kunna börja jobba.

Vanliga frågor

Jag är utbildad i EU. Hur gör jag då?

Du behöver skicka in bevis på att du talar svenska på nivå C1 samt ditt examensbevis till Socialstyrelsen.

Hur fungerar det för andra vårdyrken än läkare?

För alla vårdyrken är processen i princip identisk, och alla behöver bevisa att de talar svenska på nivå C1.

Du kan läsa mer om alla vårdyrken på Socialstyrelsens webbsida.

Det här verkar jobbigt! Finns det något annat sätt att söka legitimation för att arbeta i svensk vård?

Ja, det finns ytterligare tre alternativ:

  1. Du kan göra en fortsättningsutbildning på en svensk högskola. Det här programmet finns just nu i Stockholm, Göteborg och Linköping.
  2. Annars kan du börja om hela din utbildning och få en svensk examen.
  3. Du kan också börja om din utbildning i ett annat EU-land.

Oavsett metod måste du lära dig svenska, och bevisa att du har nått nivå C1 (GERS).

På Socialstyrelsens webbsida står det att min arbetsgivare kan validera mina språkkunskaper. Är det sant?

Detta gäller endast för den vårdpersonal som har en utbildning från ett annat land i EU/EES. Notera även att din arbetsgivare har rätt att intyga att du har språkkunskaper på nivå C1, men de har ingen skyldighet att göra det. En del arbetsgivare vill inte göra detta, eftersom de inte har erfarenhet av språkundervisning och validering. Det är vanligt att de hyr in en underleverantör istället. Prata med in arbetsgivare om du är osäker.

Varför kan jag inte läsa om TISUS eller PYS på Socialstyrelsens webbsida?

Socialstyrelsen är en myndighet, och de har inte rätt att rekommendera aktörer i privat eller offentlig sektor. Kontakta ditt testcenter och be dem berätta om deras prov godtas av Socialstyrelsen som validering på nivå C1.

Vilka böcker finns i medicinsk svenska?

Du behöver nå två mål:

1. Du behöver lära dig svenska upp till och med nivå C1, enligt GERS nivåskala. Vanlig kurslitteratur för att nå hit är:

Rivstart, textböcker och övningsböcker nivå A1-C1. Det finns även en app och webbövningar.
Form i fokus, traditionella grammatikövningar, och app.
Avancera, olika böcker för att öva ord, läsförståelse, hörförståelse, grammatik.

2. Du behöver också lära dig medicinsk svenska, inklusive terminologi, bransch-specifika ord och uttryck, journal- och anamnesskrivning, patientsamtal. Tyvärr finns det bara ett begränsat antal resurser för detta, men man kan använda:

Kroppen på svenska – Illustrerad lärobok i anatomi för utländsk vårdpersonal.
Svenska för sjukvårdspersonal. medicinsk svenska för nybörjare.
Medicinsk svenska.medicinsk svenska på nivå B2.
Klara PYS. distanskurser (online) i medicinsk svenska, och förberedelser för PYS (provet).

Kan jag få visum till Sverige om jag går en språkkurs?

Kontakta Migrationsverket eller ditt närmaste konsulat för frågor relaterade till visum och uppehållstillstånd.

Kan jag skriva ett C1-prov utanför Sverige?

Ibland kan man göra TISUS i utlandet. Kontakta Stockholms universitet för mer information.

PYS kan man för tillfället bara skriva i Stockholm, Sverige.

Hur förbereder jag mig för ett prov i svenska på nivå C1?

Det tar lång tid, hårt jobb och många timmars undervisning och läxor för att nå nivå C1.

Det viktigaste att förstår är att det inte finns några genvägar. Du kommer bara klara ett prov på nivå C1, om du faktiskt har kunskaper och färdigheter på nivå C1.